Spisak nastavnika i saradnika koji su angažovani na smeru Opšta ekonomija:

Prof. dr Aleksandar Stojanović, redovni profesor

Prof. dr Dušan D. Joksimović, redovni profesor   

Prof. dr Gordana Z. Gasmi ,  redovni profesor 

Prof. dr Ljiljana Jeremić, redovni profesor

Prof. dr Milijanka Ratković, redovni profesor

Prof. dr Nataša Stanojević, redovni profesor

Prof. dr Radoje Cvejić, redovni profesor

Prof. dr Slobodan I. Kotlica, redovni profesor    

Prof. dr Dragan G. Živković,  vanredni profesor 

Prof. dr Dejan Miletić, vanredni profesor

Prof. dr Dejan Dašić, vanredni profesor

Prof. dr Zoran Jovanović, vanredni profesor

Prof. dr Negovan Stamenković, vanredni profesor

Prof.dr Aleksandar Damnjanović, vanredni profesor

Dr Vladimir Adamović, docent

Dr Vuk Miletić, docent

Dr Ivona Zenović, docent

Dr Milena Cvjetković, docent

Dr Mile Rajković, docent

Dr Ranko Mijić, docent

Jelena M. Božić, nastavnik stranog jezika – Engleski jezik

Dejan Jovanović, saradnik u nastavi

Nemanja Stanišić, saradnik u nastavi

Danijela Rak, asistent

Dragana Pušara, asistent

Olga Zorić, asistent

Nenastavni kadar Visoke škole akademskih studija "Dositej":

Dr Ilija Samardžić, VD Direktor

Nataša Jovanović, direktor ljudskih resursa

Ljiljana Stančić Bukvić, poslovni sekretar škole

Marija Kalinić, rukovodilac studentske službe

Nikolina Mičić, referent studentske službe

Nemanja Stanković, referent studentske službe

Mirjana Stamenković, referent studentske službe

Jelena Sredojević, referent studentske službe

Jelena Mijailović, rukovodilac informacionog sistema

Bojana Đorđević, bibliotekar