Predmetni profesori koji su angažovani na smeru Informatika:

Nenastavni kadar Visoke škole akademskih studija "Dositej":

Nataša Jovanović, direktor ljudskih resursa

Ljiljana Stančić Bukvić, poslovni sekretar škole

Marija Kalinić, rukovodilac studentske službe

Nikolina Mičić, referent studentske službe

Nemanja Stanković, referent studentske službe

Mirjana Stamenković, referent studentske službe

Jelena Sredojević, referent studentske službe

Jelena Mijailović, rukovodilac informacionog sistema

Bojana Đorđević, bibliotekar