O NAMA

Visoka škola akademskih studija “Dositej“ je novoosnovana visokoškolska ustanova sa sedištem u Beogradu. Nalazimo se u samom centru Beograda, na adresi Trg Nikole Pašića br. 7.

Visoka škola akademskih studija je najviši akreditacioni rang koji je identičan fakultetu, s tim što formalno-pravno naziv “fakultet” obrazovno-naučne institucije mogu nositi samo kada su u sastavu univerziteta. Visoka škola „Dositej“ je samostalna visoko-školska ustanova čiji je osnivač Srednja škola „Dositej“ koja na obrazovnoj mapi Beograda postoji već duže od 7 godina. Visoka škola “Dositej” obuhvata osnovne akademske i master studije na obrazovno – naučnom polju društvenih nauka iz oblasti opšte ekonomije.

Visoka škola “Dositej” poseduje dozvolu za rad, a nastavni plan i program osnovnih i master akademskih studija, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta pod brojem 612-00- 01288/2015-06.

Osnovni zadatak i cilj Visoke škole akademskih studija „Dositej“ je obrazovanje diplomiranog (240 ESPB) i master ekonomiste (60 ESPB), koji je sa usvojenim teorijskim i praktičnim znanjima spreman za uspešno realizovanje poslovnih procesa u institucijama i organizacijama.

Svesni odgovornosti koju nosi obrazovanje novih ekonomskih stručnjaka od samog početka postavili smo visoke standarde kojima se naša škola rukovodi. Naš prioritet i misija kojom smo se vodili jeste kvalitet obrazovanja zasnovan na dobro koncipiranom planu i programu rada.

Širok spektar akademskih znanja i profesionalnih veština iz oblasti opšte ekonomije naši studenti će sticati na predavanjima, vežbama i različitim inovativnim oblicima interaktivne nastave, a sve u cilju da usvojena znanja i praktično primene na jedan efektivan i produktivan način u najboljem interesu budućeg poslodavca i ukupnog društvenog okruženja.

Naši studenti imaju privilegiju da im akademska znanja prenosi visokostručni nastavni kadar sastavljen od renomiranih profesora, kao i velikog broja gostujućih predavača iz prakse.

Studentima su na raspolaganju moderno opremljene učionice sa svim potrebnim tehničkim pomagalima , e-učionica, bogato opremljena biblioteka i dr.

Svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provere znanja. Primena evropskog sistema transfera kredita (ECTS), tj. bodovnog sistema, našim studentima omogućava eventualni prelazak na druge visokoškolske ustanove bilo gde u Evropi, ali i dolazak inostranih studenata kod nas na studije.

Sa idejom da zajedno stvorimo uslove za bolje perspektive svih nas, kroz kvalitetno obrazovanje, misiju i viziju kojima težimo, želimo svima dobrodošlicu u Visoku školu akademskih studija „Dositej“ iz Beograda.