CILJ

Insistirajući na izgradnji trajnih dobrih i prijateljskih veza kako među našim studentima tako i na relaciji student – nastavni kadar, Visoka škola akademskih studija “Dositej” osniva svoj Alumni klub. Alumni klub Visoke škole “Dositej” okupljaće i održavati kontakt sa bivšim studentima koji su diplomirali ili završili master studije na našoj školi.

Imajući u vidu da su naši svršeni studenti najbolji ambasadori naše škole u zemlji i inostranstvu, želja nam je da članovima Alumni asocijacije obezbedimo dugoročni kontakt, kako sa institucijom na kojoj su sticali svoja akademska znanja, tako i sa njihovim bivšim kolegama.

Članom Alumni asocijacije Visoke škole akademskih studija Dositej postaje se sticanjem diplome na osnovnim ili master studijima i popunjavanjem pristupnice za članstvo u Alumni klubu.

U Klub se, po pozivu, mogu učlaniti i drugi građani kao počasni članovi, iz reda profesora škole „Dositej“, prijatelja i naših partnera.

Osnovni ciljevi postojanja i rada Alumni asocijacije Visoke škole akademskih studija „Dositej“:

– Uspostavljanje i održavanje trajne veze između Visoke škole „Dositej“ i njenih studenata nakon okončanja studija

– Povezivanje svih bivših studenata naše škole u Alumni asocijaciju kako bi se omogućila njihova međusobna saradnja kao i razmena informacija o inovacijama u profesionalnim i naučnim disciplinama

– Pomoć pri rešavanju poslovnih problema i dilema članova Kluba.

– Učestvovanje članova u međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovim i seminarima koje škola organizuje.

– Unapređenje rada Visoke škole „Dositej“ kao obrazovne i naučno-istraživačke institucije u smislu posedovanja adekvatnih i blagovremenih informacija koje mogu obezbediti članovi Alumni asocijacije.

– Razvijanje saradnje između Visoke škole „Dositej“ i preduzeća i organizacija u kojima su angažovani bivši studenti.

– Prenošenje znanja i iskustva sadašnjim studentima, njihovo motivisanje, usavršavanje i podrška studentima na višim godinama studija da uspešno započnu svoje karijere.

– Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima

– Uspostavljanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire

– Osnaživanje reputacije Visoke škole akademskih studija „Dositej“