BIBLIOTEKA

Biblioteka Visoke škole akademskih studija „Dositej“ raspolaže velikim brojem domaće i strane literature iz oblasti ekonomije, menadžmenta, preduzetništva, finansija, marketinga, bankarstva, monetarne politike…

Opremljena po najvišim svetskim standardima i sa zavidnim bibliotečkim fondom, biblioteka Visoke škole „Dositej“ u potpunosti može da odgovori potrebama naših studenata kako u smislu razumevanja studijskih programa na osnovnim i master studijama, tako i za sticanje širih znanja i praćenje savremenih ekonomskih i biznis trendova.

Biblioteka raspolaže i velikim fondom zbornika radova sa naučno-stručnih skupova u zemlji i inostranstvu iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga i sl, brojnim naučnim monografijama, kao i velikim brojem popularnih stručnih publikacija.

Jedan od naših prioriteta svakako je i stalno prikupljanje i povećanje broja stručne literature domaćih i stranih autora, čemu uveliko doprinose naša saradnja sa svim važnim ekonomskim institucijama u zemlji, pokloni naših profesora, saradnika i gostujućih ekonomskih eksperata, razmene i pretplate na domaće i strane časopise.

Pristup biblioteci je slobodan i na raspolaganju je našim studentima svakodnevno od 8 do 17 časova.