MISIJA I VIZIJA ŠKOLE

Misija

Misija Visoke škole akademskih studija “Dositej” jeste da pripremi kvalifikovane i stručne ekonomiste za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove i da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom teorijskog i praktičnog znanja daju značajan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Savremenim nastavnim planovima i programima, kao i metodama učenja koje se primenjuju u razvijenim svetskim univerzitetskim centrima pokušavamo da obezbedimo funkcionalni spoj tradicionalnog i inovativnog obrazovanja. Tako koncipiran sistem obrazovanja omogućuje studentima da sticanjem primenljivih znanja budu konkurentni na tržištu i spremni da odgovore izazovima vremena koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima.

Pružajući svojim studentima mogućnost da već tokom akademskog školovanja usvojena teorijska znanja primene u praksi, razvijajući njihovu kreativnost, samostalnost u radu, inovativno razmišljanje i istraživački duh, Visoka škola “Dositej” obrazuje diplomirane i master ekonomiste koji mogu da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.

Naša misija jeste da doprinesemo sveukupnoj transformaciji društva kontinuiranim inoviranjem u obrazovnom procesu, istraživanju, kreativnosti i preduzetništvu. Na taj način stvaramo visokostručne kadrove (eksperte u oblasti ekonomske analize i politike, monetarne politike i analize, javnih finansija, bankarstva, finansijskih institucija, poreza i carina, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija) koji svojim znanjem mogu da doprinesu društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji prvenstveno naše zemlje i njenih ekonomskih institucija.

VIZIJA

Vizija Visoke škole akademskih studija “Dositej” je obezbediti najvišu poziciju među istovrsnim institucijama u Srbiji i regionu i postati prepoznatljiv centar visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti ekonomije, poslovne ekonomije, javnih finansija, bankarstva, menadžmenta, elektronskog poslovanja i sl.

U realizaciji ove vizije, Visoka škola “Dositej” će insistirati na kvalitetu obrazovanja, koji će garantovati efektivan monitoring postojećih i razvoj novih studijskih programa, uz stalno unapređenje i implementaciju novih metoda i sredstava u obrazovanju po ugledu na najsavremenije obrazovne centre Evrope i sveta.

Takođe, škola “Dositej” ima ideju da pored osnovnih i master studijskih programa, razvija i studije na daljinu i druge fleksibilne forme i metode studija za kontinuirani profesionalni razvoj i učenje tokom celog života, koje predstavljaju ključnu i najznačajniju komponentu u razvoju društva zasnovanog na znanju.

Cilj je da se stalnim uvođenjem novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i organizovanjem različitih kurseva, seminara i mentorskih radionica, obezbedi različitost i konkurentska prednost u odnosu na druge obrazovne i naučnoistraživačke institucije u zemlji i regionu.