Seminar “Pisanje projektnih predloga za domaće, regionalne i EU fondove”

Visoka škola akademskih studija “Dositej” i Visoka brodarska škola akademskih studija organizovali su seminar pod nazivom: “Pisanje projektnih predloga za domaće, regionalne i EU fondove” 12.-13. Decembra 2019. godine u Beogradu.

Seminar koji je okupio preko 30 nastavnika, kako domaćih tako i iz nekoliko zemalja iz okruženja, organizovan je sa ciljem da profesorima i saradnicima pruži priliku da saznaju više o načinu pisanja projektnih predloga za domaće, regionalne i EU fondove .

Kroz zajednički rad i razmenu iskustava, profesori I saradnici su osmislili i započeli zajedničke predloge projekata, koje će i sprovoditi u svom daljem radu. U okviru seminara organizovane su i radionice na kojima su učesnici imali prilike da u praksi uvide mogućnosti ppristupa portalima Evropske komisije (CORDIS i Europian Reasrch Council – ERC) kao i na koji način se mogu prijaviti kao istraživači i saradnici u već postojećim projektima .

Seminar je otvorio direktor Akademije “Dositej” Prof. dr Zoran Jovanović, a uvodna predavanja su održali:

  • Prof. dr Radoljub Tomić kao moderator, Visoka brodarska škola akademskih studija –Fondovi, pozivi, aplikacije, projekti i radni paketi pri izradi projekata finansiranih od strane Ministarstva obrazovanja, nauke I tehnološkog razvoja,
  • Prof. dr Zoran Jovanović, Visoka škola akademskih studija “Dositej” – Partneri, konzorcijum i projektni menadžment,
  • Prof. dr Marko Paić, generalni menadžer Akademije “Dositej” – Organizacija i saradnja Republike Srbije sa EU/EK u oblasti R&D i malih i srednjih preduzeća,
  • Prof. dr Lale Vukašin, Visoka brodarska škola akademskih studija, – Budžet projekta, upravljanje rizicima na projektu,
  • Prof. dr Iris Bjelica Vlajić, Visoka brodarska škola akademskih studija i Prof. dr Gordana Gasmi, Visoka škola akademskih studija “Dositej” – Zakonodavstvo u oblastinaučno istraživačke I inovacione delatnosti, ugovorna saradnja, zaštita intelektualne svojine.

Comments are closed.