OVERA SEMESTRA

Overa zimskog/letnjeg semestra na Visokoj školi akademskih studija „Dositej“ vrši se lično u prostorijama studentske službe (Trg Nikole Pašića br. 7), gde se može i preuzeti Semestralni list. Zimski semestar overava se u januaru, a letnji u junu mesecu, nakon zvaničnog kraja nastave u datim semestrima.

Overa semestra se ne plaća, a uslov za overu semestra su izmirene finansijske obaveze (školarina) prema Visokoj školi „Dositej“.