PRIJAVA ISPITA

Prijava ispita za određeni ispitni rok na Visokoj školi akademskih studija „Dositej“ vrši se ustudentskoj službi škole gde se preuzimaju formulari za prijavu ispita.

Prijava ispita se ne plaća, a neophodno ju je izvršiti najmanje dva dana pre zakazanog termina ispita.

Nalog za uplatu (klikni da pogledaš)