STUDENTSKE ORGANIZACIJE

U okviru Visoke škole akademskih studija “Dositej” osnovan je Studentski parlament kao jedan veoma važan deo fakulteta. To je studentska organizacija koja aktivno učestvuje u radu škole, a čiji su članovi upravo studenti. Radi se o posebnom vidu studentskog angažovanja koji ima za cilj realizaciju njihovih aktivnosti kojima na najbolji način i iz svog ugla reprezentuju Školu na kojoj stiču svoja akademska znanja.

To je mesto gde studenti mogu da pokrenu mnoga pitanja koja su za njih značajna, gde aktivno mogu da se uključe u organizaciju rada fakulteta, da svojim sugestijama i idejama utiču na podizanje kvaliteta studija, ali i da organizuju svoje studentske dane onako kako to njima najviše odgovara. Članove Studentskog parlamenta biraju sami studenti i na taj način oni preko svojih predstavnika kreiraju svoj studentski život i bore se za ostvarenje svojih ciljeva i ideja.

Studentski parlament organizuje mnoge aktivnosti i projekte edukativnog (inicira gostujuća predavanja, teme okruglih stolova i tribina, konferencija, kreativnih radionica) i zabavnog (studentska putovanja, sportske aktivnosti) karaktera, kao i humanitarne akcije i akcije u vezi sa zaštitom životne sredine.

Vodimo se mišlju da uspešan fakultet podrazumeva i uspešne studente, koji se dokazuju, ne samo na polju učenja i dobrim nastavnim rezultatima, već i u sportskim takmičenjima, kroz zabavne, kulturne i humanitarne sadržaje, u druženju sa kolegama na sopstvenom fakultetu i drugim bliskim fakultetima.

Zahvaljujući saradnji studentskog parlamenta Visoke škole „Dositej“ sa različitim organizacijama i institucijama, studenti su u prilici da se kroz studentsku praksu i volonterski rad upoznaju sa realnim poslovnim okruženjem i da budu deo njega pripremajući se na taj način za buduću samostalnu i uspešnu karijeru.