STUDENTSKE PRAKSE

Studentska praksa je obavezan deo studija na Visokoj školi akademskih studija „Dositej“. U cilju pružanja prilike našim studentima da teorijska znanja koja usvajaju na predavanjima i vežbama primene i u praksi, uspostavili smo saradnju sa vodećim kompanijama, institucijama i organizacijama u okviru kojih naši studenti imaju mogućnost da steknu svoje prvo radno iskustvo.

Studenti takođe imaju mogućnost da ukoliko su već zaposleni obaveznu studentsku praksu obave u svojoj radnoj organizaciji, gde će im poslodavac izdati potvrdu o realizaciji prakse koju treba da prilože našem fakultetu.

Visoka škola „Dositej“ konstantno radi na širenju i modernizaciji programa i realizacije stručne prakse.

Na taj način se studijski program usaglašava sa realnim poslovnim potrebama i zahtevima kompanija u modernim biznis tendencijama. S druge strane sami poslodavci imajući u vidu motivaciju, znanje i pokazane sposobnosti praktikanata, imaju priliku da u svojoj kompaniji zadrže kvalitetnog radnika koji je sposoban i spreman da teorijsko znanje primeni u praksi i realnom poslovnom okruženju.

Imajući u vidu činjenicu da većina visokoškolskih ustanova kroz tradicionalni način učenja zaostaje za realnim poslovnim tendencijama današnjice, Visoka škola „Dositej“ upravo je akcenat svog studijskog programa stavila na obrazovanje budućih ekonomskih stručnjaka koji poseduju znanje ali i veštine neophodne za uključivanje u savremene ekonomske tokove i napredovanje u poslovnoj karijeri.

Ovako koncipiran i osmišljen program koji sinhronizuje teoriju i praksu pruža mogućnost studentima Visoke škole „Dositej“ za afirmaciju i uspešno planiranje i razvoj karijere.

Ciljevi studentske prakse su: sticanje praktičnih znanja i veština neophodnih za prvo zaposlenje, upoznavanje potencijalnih poslodavaca sa sposobnostima, znanjima i veštinama budućih diplomaca Visoke škole „Dositej“, gostujuća predavanja menadžera i uspešnih poslovnih ljudi iz partnerskih kompanija i institucija…