MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Master akademske studije na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” traju jednu godinu (dva semestra).

Studijski program master akademskih studija „Opšta ekonomija” omogućava novu nadgradnju stečenih znanja na osnovnim akademskim studijama, kojom se ostvaruje inovativnost i kreativnost, analitičnost i istraživački pristup savraemenim praktičnim dostignućima u ekonomiji, finansijama, preduzetništvu i menadžmentu.

Master akademske studije za sticanje stručnog zvanja master ekonomista, omogućuju studentima da steknu i iskažu znanja i razumevanje teorijsko-praktične materije u oblasti menadžmenta i marketinga, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija i finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta.

Nastavni planovi i programi master studija na Visokoj školi “Dositej” koncipirani su tako da se studenti uče da poslovno misle, da se testiraju i ohrabruju da blagovremeno prepoznaju šanse i pretnje u poslovnom ambijentu, vodeći računa pri tome o poslovnoj etici i društvenoj odgovornosti savremenih korporacija.

Naša ideja jeste da kroz kvalitetno osmišljene nastavne planove i  programe, uz pomoć uglednih profesora, te modernih nastavnih metoda, laboratorija, opreme, što pre postanemo prepoznatljivi lider u obrazovanju kompetentnih kadrova za savremenu dinamičku privredu i društvo.

Pored toga, studijski program osposobljava studente za bavljenje naučno-istraživačkim i inovativnim radom što im obezbeđuje nastavak studiranja na specijalističkim i doktorskim studijama.

Studijski program je tako savremeno koncipiran da obrazuje master ekonomiste – stručnjake za modeliranje i analizu kompleksnih privrednih sistema, prvenstveno analitičare i planere preduzeća, finansijske stručnjake, planere i stručnjake za ekonomsku politiku na nivou pojedine privredne grane i celokupne privrede, stručnjake za međunarodnu trgovinu, međunarodne finansije, ekonomiste za javne službe.

Završetkom master akademskih studija Visoke škole „Dositej“ studenti se osposobljavaju:

– za izgrađivanje akademske karijere na nekoj od naučno-nastavnih ili naučnih institucija, odnosno obavljanje visoko specijalizovanih poslova upravljanja u privatnom i javnom sektoru;
– za produbljenu kritičku analizu, evaluaciju i sintezu sadržaja iz ekonomske nauke
– za primenu tehnika i metodologija i prilagođavanje procesa istraživanja u području ekonomske nauke
–  za samostalno osmišljavanje i sprovođenje istraživanja u oblasti ekonomske nauke;
– za promovisanje izvrsnosti na akademskom i profesionalnom nivou u oblasti ekonomske nauke u kontekstu održivog razvoja privrede i društva.
–  za evaluaciju postignutih rezultata istraživanja u polju ekonomske nauke

Strukturu studijskog programa na master akademskim studijama „Opšta ekonomija” čine obavezni i izborni naučno-stručni i stručno-aplikativni predmeti i završni rad.

Završni master rad kandidati rade u toku drugog semestra master akademskih studija uz mentorski monitoring profesora. Usmenom odbranom završnog – master rada student stiče zvanje Master ekonomiste (60 ESPB).