ŠKOLARINA

Cena školarine za Osnovne akademske studije na Visokoj Školi ,,Dositej” iznosi 1200 evra. Za treće dete školarina je gratis.

 

Visina školarine za Master akademske studije iznosi 1800 evra.

 

Ukoliko se na našu školu upisujete nakon završetka neke trogodišnje akademske ili strukovne škole ili fakulteta visina školarine za četvrtu godinu iznosi 1500 evra.

 

U cenu školarine uključena je literatura neophodna za polaganje ispita, svi troškovi prijavlivana ispita, overe semestara, kursevi i seminari koji se organizuju u okviru Škole “Dositej”, korišćene biblioteke i svi ostali administrativni troškovi (izdavanje uverenja o položenim ispitima, o priznatim ispitima, uverenja o diplomiranju i sl).

 

Najbolje učenike srednjih škola koji odluče da svoje akademsko obrazovanje nastave na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” nagrađujemo tako što će se prvu godinu studija besplatno školovati kod nas. Ukoliko sa istim, izvanrednim uspehom nastave svoje skolovane i na Visokoj školi “Dositej” bice oslobođeni plaćanja školarine za svaku narednu godinu studija.

 

Navedeni novčani iznosi uplaćuju se na žiro račun Visoke škole “Dositej” broj 330 – 0000004016766 – 04 u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.