ŠKOLARINA

Cena školarine za Osnovne akademske studije, smer Ekonomija na Visokoj Školi akademskih studija,,Dositej” iznosi 1200 evra za prvu,drugu i treću godinu. Četvrta godina iznosi 1200+300 evra.

Visina školarine za Master akademske studije, smer Ekonomija iznosi 1500+300 evra.

Cena školarine za Osnovne akademske studije, smer Informatika na Visokoj Školi akademskih studija,,Dositej” iznosi 1500 evra za prvu,drugu i treću godinu. Četvrta godina iznosi 1500+300 evra.

Visina školarine za Master akademske studije, smer Informatika iznosi 1800+200 evra.

U cenu školarine uključena je literatura neophodna za polaganje ispita, svi troškovi prijavlivana ispita, overe semestara, kursevi i seminari koji se organizuju u okviru Škole “Dositej”, korišćene biblioteke i svi ostali administrativni troškovi (izdavanje uverenja o položenim ispitima, o priznatim ispitima, uverenja o diplomiranju i sl).

 

Najbolje učenike srednjih škola koji odluče da svoje akademsko obrazovanje nastave na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” nagrađujemo tako što će se prvu godinu studija besplatno školovati kod nas. Ukoliko sa istim, izvanrednim uspehom nastave svoje skolovane i na Visokoj školi “Dositej” bice oslobođeni plaćanja školarine za svaku narednu godinu studija.

 

Navedeni novčani iznosi uplaćuju se na žiro račun Visoke škole “Dositej” broj 330 – 0000004016766 – 04 u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.