Kandidati koji odluče da izvrše prepis sa nekog drugog fakulteta na Visoku školu akademskih studija “Dositej” nisu obavezni da pristupaju proveri opštih sposobnosti i znanja.

Prilikom upisa kandidati su dužni dostaviti sledeća dokumenta:

– svedočanstava za sva četiri razreda srednje škole (original)
– diploma o završenoj srednjoj školi,
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
– uverenje o državljanstvu
– 2 fotografije

Ukoliko je kandidat položio neke ispite na drugoj visokoškolskoj ustanovi, potrebno je da dostavi i uverenje o položenim ispitima i nastavni plan i program položenih ispita. Posebna komisija oceniće koliko se ispita, a samim tim i ESPB bodova, može priznati na Visokoj školi akademskih studija “Dositej”.