UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Pravo upisa na Master akademske studije Visoke škole “Dositej” u trajanju od jedne godine (60 ESPB) imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine (240 ESPB).

Pravo upisa na master akademske studije imaju i kandidati koji su završili osnovne univerzitetske studije po starim zakonima o univerzitetu u trajanju od najmanje četiri godine ili kandidati koji nemaju završeno univerzitetsko obrazovanje, ali koji imaju priznato ekvivalentno univerzitetsko obrazovanje kome odgovara najmanje 240 ESPB bodova (određenih po novom Zakonu o visokom obrazovanju), a potvrdu o tome moraju da obezbede sa fakulteta na kome su studirali.

Znanja, sklonosti i sposobnosti kandidata biće sagledana kroz srednje ocene tokom studiranja na osnovnim akademskim studijama, izraženi i verifikovani na rang listi koja će biti javno prezentovana u okviru upisne politike Visoke škole.

Potrebna dokumenta za prijavu i upis kandidata su:

– obrazac prijave za upis
– diploma ili uverenje o završenim akademskim studijama (240 ESPB)
– Izvod iz matične knjige rođenih
– uverenje o državljanstvu
– 2 fotografije

Nakon završetka jednogodišnjih master studija Opšte ekonomije naši studenti stiču zvanje – Master ekonomista (60 ESPB).