UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Pravo upisa na prvu godinu osnovnih akademskih studija opšte ekonomije na Visoku školu “Dositej” imaju svi kandidati koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu i položen prijemni ispit.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela – testa iz predmeta Ekonomija i testa iz predmeta Informatika. Sve informacije vezane za pripremu i polaganje prijemnog ispita nalaze se u godišnjem Informatoru Visoke škole akademskih studija “Dositej”.

Rangiranje kandidata utvrđuje se na osnovu:

–      uspeha iz srednje škole (maksimum 40 bodova),
–      rezultata prijemnog ispita (maksimum 60 bodova).

Na osnovu pomenutih kriterijuma sačinjava se rang lista prema ukupnom broju bodova svakog kandidata pojedinačno. Svaki kandidat može osvojiti maksimalno 100 bodova.

Potrebna dokumenta za prijavu i upis kandidata su:

–      obrazac prijave za upis,
–      svedočanstava za sva četiri razreda srednje škole (original),
–      diploma o završenoj srednjoj školi (original),
–      izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci) i
–      uverenje o državljanstvu
–      2 fotografije

Nakon završetka osnovnih akademskih studija u trajanju od 4 godine studenti stiču zvanje – Diplomirani ekonomista (240 ESPB).