Zadaci i ciljevi

Zadaci i ciljevi VŠAS „Dositej“ su da studentima pruži najsavremenija dostupna teorijska znanja iz oblasti ekonomije i računarskih nauka. U oblasti ekonomije, neki od najvažnijih ciljeva su da studentima omogući sticanje opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja, veština i sposobnosti neophodnih za profesionalno obavljanje ekonomskih poslova u privrednim subjektima na svim nivoima ekonomske i poslovne aktivnosti. Pored toga, studenti treba da ovladaju i specifičnim ekonomskim znanjima i veštinama u skladu sa savremenim pravcima razvoja obrazovanja u oblasti osnovnih studija ekonomskih nauka. Važan cilj je da se studentima pruže znanja koja su im potrebna da se što pre uključe u procese ubrzanog tehnološkog razvoja i procese brzih promena poslovnih metoda, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti. Cilj studijskog programa Informatika podrazumeva obrazovanje i kreiranje kadrova osposobljenih za širok spektar informatičkih kompetencija iz domena računarskog hardvera, operativnih sistema, profesionalne primene aplikativnih softvera različite namene, baza podataka, objektno orjentisanog programiranja,  moderne primene internet tehnologija, elektronskog poslovanja, Web dizajna i programiranja u Internet okruženju, projektovanja informacionih sistema, računarskih mreža, aplikativne primene multimedijalnih alata, matematičkog modeliranja i drugih informatičkih disciplina. Takođe cilj je kriranje IT profila koji pouzdano, profesionalno, timski, sa izgrađenim osećajem za značaj informacija mogu pod vođstvom IT stručnjaka akademskog nivoa realizovati najsloženije zahteve u prostoru informaciono-komunikacionih tehnologija.    Najvažniji opšti ciljevi VŠAS Dositej, bez obzira na studijski program, su; da osposobi studente da ova znanja povežu i primene; da studente osposobi za korišćenje stručne literature i savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju znanja iz oblasti računarskih nauka i ekonomskih oblasti i daljem samostalnom usavršavanju; da osposobi studente za praktičan rad na poslovima koji zahtevaju znanja iz oblasti brojnih ekonomskih disciplina i poznavanje savremenih informacionih tehnologija, koja pružaju studijski programi Škole; da studenti razumeju savremena kretanja i tendencije globalnog informacionog i privrednog povezivanja  da se kod studenata razvije svest o potrebi permanentnog obrazovanja u savremenom društvu, da se kod studenata razvije svest o neophodnosti razvoja društva u celini; da studente pripremi za dalje školovanje;